Nuffnang Ads

Tuesday, October 18, 2011

Anak, ano gusto maging paglaki?

...
Tinanong ng ina ang kanyang tatlong anak kung ano ang gusto nila maging paglaki nila?

Unang anak:  Gusto ko maging doktor para makatulong sa aking kapwa?

Nanay sa isa pang anak:  Ikaw anak, ano naman ang gusto mo maging paglaki?

Pangalawang anak:  Gusto ko maging nars, para makatulong sa aking kapwa?

Nanay sa pangatlong anak:  Ikaw anak ko, ano gusto mo pag laki mo?

Pangatlong anak:  gusto ko maging kapwa.
...

No comments:

Post a Comment

Related Posts

Related Posts with Thumbnails

ShareThis